o
hermeta

Hermeta, kao podbrend grupe CEVAL, jedan je od najvećih nezavisnih proizvođača Azo&HPP pigmenata, bojila, međuproizvoda, aditiva i Artist boja u Kini, poznati smo po konstantno visokom kvalitetu proizvoda, strogoj kontroli kvaliteta i odličnom poznavanju organska sinteza, imamo značajno iskustvo u hemiji boja u svim segmentima kao što su premazi, mastila i plastika.Poslovanje svih naših proizvodnih pogona je u skladu sa međunarodnim standardima za sigurnost, kvalitetu i životnu sredinu, vršimo ispitivanje kvaliteta za svaku proizvodnu seriju prije isporuke.Hermeta je izvršila REACH registraciju za većinu proizvoda koji se prodaju u Evropi.

vijesti i informacije